PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA entum tīmekļa vietnes Privātuma politikas mērķis ir informēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu, kā arī datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā.

DATU PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu pārzinis ir SIA entum, reģistrācijas numurs 40103864469, juridiskā adrese Andrejostas iela 8B, Rīga, LV-1045, Latvija

Kontaktinformācija saistībā ar šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku:
tel.nr. +371 220 67 621 info@entum.lv
Izmantojot šo kontaktinformāciju vai sūtot rakstveida vēstuli uz SIA entum juridisko adresi, tīmekļa vietnes lietotājam ir iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem par šīs tīmekļa vietnes Privātuma politiku.

DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai. SIA entum no sīkdatnēm iegūtos datus izmanto:
1) mārketinga nolūkos, lai informētu tīmekļa vietnes apmeklētājus par citiem piemērotiem pakalpojumiem, piedāvājumiem, kā arī īpašām akcijām, kas varētu interesēt šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus;
2) klientu apkalpošanai;
3) klientu lojalitātes veicināšanai;
4) mājaslapas uzturēšanai un uzlabojumu veikšanai.

SIA entum atbildīgi rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati tiek glabāti drošā vidē. Serveris, kuru izmanto SIA entum datu drošai glabāšanai, ir pieejams tikai sadarbības trešās puses aģentūrām, ar kurām ir noslēgts līgums, kā arī pilnvarotam SIA entum personālam. 

Minētais serveris tiek aizsargāts ar ugunsmūri, kā arī tiek izmantota datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana) tādēļ dati nav publiski pieejami.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS ILGUMS

SIA entum glabā un apstrādā tīmekļa vietnes apmeklētāja personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai:
1) sniegtu pieprasīto pakalpojumu;
2) dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
3) atbilstoši tiesību aktos norādītājiem termiņiem.

Ja nevēlaties izmantot sīkdatnes SIA entum tīmekļa vietnē, tad lūdzu neapmeklējiet šo tīmekļa vietni. Ja ir sanācis apmeklēt šo tīmekļa vietni, tad lūdzu sazinieties ar mums pa kontaktinfromāciju augstāk un palūdziet, lai izdzēšam par Jums datus.

SIA entum patur tiesības periodiski atjaunot Privātuma lietošanas aprakstu un nosacījumus. Atjauninātā versija vienmēr būs pieejama šeit, SIA entum tīmekļa vietnē, iepriekš tīmekļa vietnes apmeklētājus par izmaiņām nebrīdinot.